Elektrické vykurovanie, kúrenie | v-system elektro

Elektrické vykurovanie a ochranné systémy

Elektrické kúrenie - 100% regulácia - 100% účinnosť

48 hodín technická podpora

Navrhovanie a inštalácia vykurovacích káblov – najčastejšie aplikácie

Odkvapový žľab (bežné rozmery, 125 - 150 mm)


Prípad 1

Podmienky: štandardné

Situácia: k zamŕzaniu žľabov dochádza len občas - spravidla pri nepriaznivých podmienkach, ktoré sa vyskytujú len niekoľkokrát počas zimy; cencúle sa tvoria až po zamrznutí a znepriechodnení žľabov

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m, vedený v žľabe 2x
 • fixácia odkvapovými držiakmi 150 v rozostupoch cca 30 cm
pripad-1

Prípad 2

Podmienky: nepriaznivé

Situácia: pravidelné zamŕzanie žľabov a ich znepriechodnenie spôsobené väčšou nadmorskou výškou a väčším množstvom zrážok

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m vedený celkom 3x v žľabe
 • fixácia odkvapovými držiakmi 150 v rozostupoch cca 30 cm
pripad-2

Prípad 3

Podmienky: nepriaznivé s tvorbou cencúľov

Situácia: podobná ako predchádzajúci prípad 2, naviac dochádza k tvorbe cencúľov zasahujúcích do žľabu priamo na hrane strechy

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m vedený 3x v žľabe a jedenkrát na hrane strechy
 • fixácia odkvapovými držiakmi 150 v rozostupoch cca 30 cm
 • kábel na hrane strechy zabráni tvorbe cencúľov a zvyšok umiestnený v žľabe zaistí jeho priechodnosť
pripad-3

Prípad 4

Podmienky: veľmi nepriaznivé s tvorbou snehových previsov zasahujúcich do žľabov

Situácia: obdobná ako prípad 3, naviac je potrebné zabrániť zamŕzanie okraja strechy v šírke cca 20 až 40 cm

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m vedený 3x v žľabe, jedenkrát na hrane strechy a vo vlnovke na okraji strechy (viac info viď nasledujúci prípad - okraj strechy)
 • fixácia odkvapovými držiakmi 150 v rozostupoch cca 30 cm; na hrane strechy a na okraji strechy strešnými (pre plech) alebo inými vhodnými držiakmi
pripad-4

Ďalšie detaily strešnej konštrukcie


Okraj strechy

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m vedený vo vlnovke na okraji strechy; výška jednotlivých vĺn sa pohybuje medzi 30 až 40 cm, ich šírka je v mieste najväčšieho rozostupu 30 až 40 cm (vlnovka by mala tvoriť rovnostranný trojuholník); vždy je nutné zaistiť aj priechodnosť  odtokových ciest
 • fixácia na okraji strechy strešnými (pre plech) alebo inými vhodnými držiakmi; je potrebné dbať na kvalitné uchytenie vykurovacieho kábla k strešnému plášťu, aby nedošlo k jeho strhnutiu snehom zosúvajúcim sa z hornej časti strechy.

Na strechy väčších sklonov je potrebné nainštalovať snehové zábrany.

okraj-strechy

Úžľabie

Situácia: v úžľabí sa drží sneh a ľad

Riešenie:

 • vykurovací kábel 20 W/m; počet slučiek vykurovacieho kábla závisí najmä od šírky úžľabia a od plochy priľahlých striech, tj. na tom, koľko vody môže pritiecť do úžľabia
 • vhodné rozostupy jednotlivých vykurovacích káblov sú okolo 8 cm, nemali by byť väčšie ako 10 cm
 • v prípade širokých úžľabí (napr. 1 m a viac) je lepšie sústrediť výkon uprostred (cca 6 až 8 sľučiek s rozostupmi okolo 8 cm); tým je zaistená priechodnosť úžľabia a voľný odtok vody; vždy je nutné zaistiť aj voľný priechod odtokových ciest
 • na obrázku je znázornený spôsob inštalácie vykurovacích káblov do úžľabia, ktoré často patria k najproblematickejším miestam strešných konštrukcií
 • fixácia strešnými držiakmi (podľa materiálu strechy ZnTi alebo Cu a dištančnou lištou)
uzlabie

Zvod

Situácia: zamŕzanie zvodu

Riešenie:

 • slučka z vykurovacieho kábla 20 W/m (v prípade súčasnej ochrany žľabu sa navrhuje dlhší kábel, ktorého časť chráni aj zvod)
 • fixácia lankom SYFOK-P a tyčkou položenou v žľabe cez otvor zvodu
zvod-1
zvod-2

Vpusť

Situácia: zamŕzanie vpuste

Riešenie:

 • najjednoduchším riešením je použiť hotovú sadu pre ochranu vpuste proti zamrznutiu
 • okolie vpuste je chránené na ploche 50 x 50 cm, zvod vpuste je chránený do hĺbky 50 cm

 

 

vpust-sada
Technické riešenie vypracujeme bezplatne na základe konkrétnej požiadavky do 48 hodín

Novinky v ponuke

MCD5Programovateľný termostat MCD5-1999-VS

Nový MCD5-1999-VS programovateľný termostat s dotykovým displejom

Všetky novinky

Používaním stránok prevádzkovateľa V-systém elektro, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií Prijať